หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
    ตำบลหนองจิก แต่เดิมมีหนองน้ำมากมาย  
  และบริเวณหนองน้ำนั้นจะมีต้นจิกขึ้นรอบ ๆ หนองน้ำดังกล่าว เมื่อมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสามพวง จึงให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านหนองจิก และต่อมาเมื่อมีประชาชนอพยพมาอยู่หนาแน่นขึ้น จึงแยกเป็นตำบลหนองจิก ปัจจุบันตำบลหนองจิกมีฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประชากรในตำบลหนองจิกส่วนใหญ่ประ กอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดหลักตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวคือ พออยู่ พอกิน พอใช้ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ทำให้ชาวหนองจิกใช้ชีวิตกันแบบพอเพียงและ มีความสุข  
 
 
 
 
  การเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลหนองจิก  
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบล หนอง
จิกประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
      ทำนาทำไร่ 84 %
      รับจ้าง 15 %
      ไม่มีอาชีพที่แน่นอน 1 %
 
 
 
 
 
   
 
ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย
  96.64 คน/ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยประชากร 2,059 ครัวเรือน
  จำนวน 8,028 คน  
ชาย 4,038 คน ร้อยละ 50.30  
หญิง 3,990 คน ร้อยละ 49.70  
   
 
 
 
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ 12 บ้านปลายนานิคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางห่างจากที่ว่า
การอำเภอ 13 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่โดยประมาณ 83.07 ตารางกิโลเมตร ( 51,950 ไร่ )
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร(คน)
ชาย         หญิง

รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1. บ้านหนองจิก 580 569 1,149 302  
2. บ้านหนองยาง 219 214 433 144
  3. บ้านหนองบัวเขาดิน 394 404 798 193  
4. บ้านใหม่เจริญผล 317 309 626 154
  5. บ้านบึงหญ้า 335 316 615 171  
6. บ้านบึงสนม 335 321 656 173
  7. บ้านหนองกระทุ่ม 247 240 487 119  
8. บ้านนิคมพัฒนา 513 524 1,037 274
  9. บ้านดงอีขาว 344 350 694 171  
10. บ้านบึงสนิท 321 296 617 160
  11. บ้านบัวทอง 157 161 318 66  
  12. บ้านปลายนานิคม 276 286 562 132
  รวม 4,038 3,990 8,028 2,059
 
   
 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
  ในเขตพื้นที่ตำบลหนองจิก ราษฎรมีราย
    ได้เฉลี่ยต่อคน 15,000 บาท/ครัวเรือน
  การเกษตรกรรมในเขตพื้นที่มีการประกอบอาชีพ
  ทำนา โดยปลูกข้าวนาปี
  ทำไร่ โดยปลูกข้าวโพด อ้อย ถั่ว
  เลี้ยงสัตว์ เลี้ยววัวเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง
  รับจ้าง เย็บเสื้อผ้า งานรับจ้างทั่วไป
  ค้าขาย โดยเปิดร้านขายของชำ
  การพาณิชกรรม / การบริการ
  เลี้ยงวัว 425 ครัวเรือน
  เลี้ยงไก่ 36 ครัวเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315