หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิดปิดน้ำคลองหนองกระทุ่มสายล่างบริเวณนานายโฮม (หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนา (กองการศึกษา) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดอู่สำเภาทอง (หมู่ที่ 5) โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเตรียมสถานที่กักกัน ฯ (ไฟฟ้าสำหรับที่พัก) ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเตรียมสถานที่กักกัน ฯ (ห้องน้ำ) ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้านหนองบัวเขาดิน ซอยเจดีย์งาม (หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเตรียมสถานที่กักกัน ฯ (ที่พัก) ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายรอบบึงสนิท (หมู่ที่ 10 บ้านบึงสนิท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงและรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 2326 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5