หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนบดอัดแน่นบริเวณ นานายกิตติภูมิ ช่างสนิท - บล็อกกันน้ำ (หมูที่ 6 บ.บึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบริเวณ นานายกิตติภูมิ ช่างสนิท - บล็อกกันน้ำ (หมูที่ 6 บ.บึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนบดอัดแน่นบริเวณ นานายกิตติภูมิ ช่างสนิท - บล็อกกันน้ำ (หมูที่ 6 บ.บึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]วางท่อระบายน้ำทุ่งหนองบัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง) [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบ้านนายพัว หนองหลวง (หมูที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียน สำหรับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พ.ค. - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (จำนวน 3 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (จำนวน 3 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (จำนวน 3 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (จำนวน 3 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24