หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังไม้ขอน   ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำรองไว้ใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอนและตำบลวังไม้ขอน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565
อบต.วังไม้ขอน   ซื้อยางมะตอย บรรจุสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง เพื่อสำรองไว้ใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอนและตำบลวังพิณพาทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.วังไม้ขอน   ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ เพื่อสำรองไว้ใช้ใส่กระสอบทรายทำคันกั้นน้ำในฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ตำบลวังไม้ขอนและตำบลวังพิณพาทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.นาทุ่ง   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทม.สุโขทัยธานี   ซื้อวัสดุกีฬา (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทม.สุโขทัยธานี   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.ไกรใน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปง ตำบลบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทต.ในเมือง   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 บ้านหนองเรือง 9 ส.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ยางมะตอย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลูกรังบดอัดแน่น สายนาสามแถว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ส.ค. 2565
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 9 ส.ค. 2565
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกออกแบบโครงการก่อสร้างโรงนวดแผนโบราณเพื่อชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 9 ส.ค. 2565
อบต.เมืองเก่า   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ทะเบียนอ81-8879 สท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทต.ป่ากุมเกาะ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๒๗๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๗๕๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเสริมถนนและซ่อมแซมถนน สายคลองคะยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลงดินภูเขากลบหลังท่อ สายหลัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,373
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315