หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.หนองจิก   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงสนม (หมู่ที่ 6 บ้านบึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.หนองตูม   ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 18 ต.ค. 2564
อบต.หนองตูม   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 18 ต.ค. 2564
อบต.หนองตูม   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,,950 ตารางเมตร 18 ต.ค. 2564
ทต.บ้านสวน   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
ทต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.นครเดิฐ   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากถนนสายดงจันทน์-คลองวังทอง ถึงถนนสายดงจันทน์-หนองชายไผ่ ตำบลนครเดิฐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
อบต.หนองกระดิ่ง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.หนองกระดิ่ง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อจัดหาหนังสือเรียนในปีการศึกษา2564 ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์จำนวน 84 รายการ ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.ดงเดือย   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบึงมูล บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 18 ต.ค. 2564
ทต.ลานหอย   จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ราย นางอุไร คล่ำคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
ทต.เมืองบางขลัง   ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2564
ทม.ศรีสัชนาลัย   จ้างจัดทำอาหารว่าง จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทม.ศรีสัชนาลัย   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทม.ศรีสัชนาลัย   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทม.ศรีสัชนาลัย   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 937
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451