หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 


นายภูวนัย แก้วโยธา
ประธานสภา / สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
เบอร์โทร. 089 -7042686
 


นายสมบูรณ์ ระย้า
รองประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
เบอร์โทร. 081 - 6807525


นายสมชาย ขาวทุ่ง
เลขานุการสภา/สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
เบอร์โทร. 084 - 5938673
 
 


นายโกเมศ อินทร์อยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
เบอร์โทร. 094 - 4930182


นายนิพนธ์ ทนสูงเนิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 082 - 2017626


นายสุเทพ แก้วจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 089 - 7044739


นายดิเรก หอมรื่น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 089 - 6412178


นายสมใจ พระเทพ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 083 - 1654991


นายยอด เจริญศิลป์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 087 - 5735620


นายสุพจน์ แสงดารา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 087 -3463049


นายชูศักดิ์ อยู่กลัด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
เบอร์โทร 094 - 5019881


นางสาวราตรี เณรพัตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 091 - 3962634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315