หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 


นายสนาม นุ่มเกลี้ยง
ประธานสภา อบต.หนองจิก
 


นายประแนม เหมม่วง
รองประธานสภา อบต.หนองจิก


นางนันทนิตย์ คฤหะมาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายโกเมศ อินทร์อยู่
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 1


นายสมศักดิ์ เรืองวงค์
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 1


นายเทวินทร์ แป้นจันทร์
สมาชิก สภา อบต. หมู่ 2


นายนิพนธ์ ทนสูงเนิน
สมาชิก สภา อบต. หมู่ 2


นางรุ่งกานดา โพธิ์ทุ่ง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 3


นางสำราญ ปัญญา
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 3


นายยุวพรรณ์ จันทร์ผึ้ง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 4


นายปรีชา หอมรื่น
สมาชิก สภา อบต. หมู่ 4


นายประเทือง รุ่งเรือง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451