องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ราคากลางฌครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวาว-บ้านนายกานต์ หมูที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.15 น. โดย คุณ รัตนากร เขาค่าย

ผู้เข้าชม 11 ท่าน