หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 86-002 ช่วงบ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ 4 - บ้านบึงสนม หมูที่ 6 ตำบลหนองจิก กว้าง 6 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 13.32 น. โดย คุณ รัตนากร เขาค่าย

ผู้เข้าชม 7 ท่าน