หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13.09 น. โดย คุณ รัตนากร เขาค่าย

ผู้เข้าชม 5 ท่าน