หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 

 
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2562 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1- เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
1.2 …………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 2- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ             สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 )  
ระเบียบวาระที่ 3-เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
3.2 ........................................
3.3 …………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  4 - เรื่องอื่น (ถ้ามี)
4.1 แจ้งผลการร่วมกิจกรรมงานสักการะพระแม่ย่าและงานของดีคีรีมาศ  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562
4.2 ...........................................
4.3 ...........................................

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451