หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างนิสัยมีวินัยสู่เยาวชน ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในตำบล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหากเยาวชนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมรักความเป็นไทยรู้จักปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติอยู่เสมอ จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) มาตรา 67 จึงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างนิสัยมีวินัยสู่เยาวชนประจำปี 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10.08 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451