หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 

 
อบรมและส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านบึงสนิท  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแลละส่งเสริมอาชีพ \\\\\\\"การทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านบึงสนิท\\\\\\\" ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ บ้านบึงสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพครอบครัว นำความรู้และทักษะไปเป็นอาชีพเสริม ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการทำงานเป็นกลุ่มของกลุ่มสตรีในพื้นที่ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการในการดำเนินกิจกรรม ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 13.21 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451