หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 
อบรมและส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านบึงสนิท  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแลละส่งเสริมอาชีพ \\\\\\\"การทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านบึงสนิท\\\\\\\" ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ บ้านบึงสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพครอบครัว นำความรู้และทักษะไปเป็นอาชีพเสริม ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการทำงานเป็นกลุ่มของกลุ่มสตรีในพื้นที่ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการในการดำเนินกิจกรรม ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 13.21 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย