หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 

 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกได้มีการดำเนินการจัดทำ "โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"

1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันและมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย จำนวน 1 ราย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มชื่อและอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายในอันดับที่ 14 ในปัจจุบันพบว่าหน้ากากอนามัยหาซื้อยากขึ้นและมีราคาแพง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตราการที่สำคัญ คือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถาณที่แออัด หรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดให้มีการดำเนินการจัดทำ "โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" ขึ้น โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองก่ประชาชนในพื้นที่
2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.4 เพื่อสร้างความตระหนกให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 864 ท่าน


ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451