หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ซึ่งมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
- เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
1.2 แจ้งแนะนำตัวข้าราชการใหม่ ในส่วนกองคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ระเบียบวาระที่ 2
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว
(การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)

ระเบียบวาระที่ 3
-เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 แจ้งงบรายรับ จ่าย ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)
3.2 แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2

ระเบียบวาระที่ 4
-เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
4.2 เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองจิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ......
4.3 เรื่องขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องปริ้นท์เตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P255 db (ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษาฯ
4.4 เรื่องขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ OCE รุ่น MP 1042 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด
4.5 ขอโอนเงินงบประมาณในส่วนของสำนักปลัด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (รายละเอียดตามที่แจกให้แล้วนั้น)
4.6 ขอโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองช่าง โดยขอโอนเงินงบประมาณจาก สำนักปลัด/กองคลัง/กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง (รายละเอียดตามที่แจกให้แล้วนั้น)

ระเบียบวาระที่ 5
- เรื่องอื่น (ถ้ามี)
5.1 แจ้งประกาศเจตจำนงการบริหารงานจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัด รวมทั้งเป็นค่านิยมรวม สำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 11.23 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 224 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315