หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่  3   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
***************************

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ             สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  

ระเบียบวาระที่ 3 -เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1) ขั้นรับหลักการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 47)
3.2 เรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 และข้อ 105)
3.3 เรื่องการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านบึงหญ้า อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
3.4 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 13.09 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 245 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315