หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                                                         ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
                                                                                     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
                                                                                         วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564
                                                                           ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
                                                                                            ***********************

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        1. เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
                                        2. ......................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2563)


ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องเสนอเพื่อทราบ
        3.1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
                                        3.2 .............................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4         - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
        4.1 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564
        4.2 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2565
                                        4.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ในรายละเอียด  โครงการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง
                                        (ฉบับที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ข้อ 13  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขเกษม-ถนนลาดยางดงอีขาว (หมู่ที่11 บ้านบัวทอง)
        4.4 เรื่องเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (กองสาธารณสุขและสำนักปลัด เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในกองช่าง).
                4.5 เรื่องขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสงวนและก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
                                        - ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์  ระหว่าง กม.44+700 &ndash; กม.50+100
                                        - รหัสสายทาง สท.4041 แยก ทส.1180 กม.ที่ 25+350 บ้านหัวเขา ช่วง  0+200 &ndash; 1+800
        4.6 ...............................................................................................................

ระเบียบวาระที่  5         - เรื่องอื่น (ถ้ามี)
         5.1 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างบ้านให้นางเอื้อย บดีรัฐ หมู่ที่1 ตำบลหนองจิก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
         5.2 &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
         5.3 &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2564 เวลา 15.23 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 287 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315