หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2563
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
***********************

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง เรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
1.2 .................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว  (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม         พ.ศ.2563)

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล            หนองจิก ประจำปีพ.ศ.2563
3.2 รายงานสถานะการเงิน (งบรายรับ &ndash; รายจ่าย) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
3.3 &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..
3.4 &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
4.2 เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติอบต.หนองจิก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. 2563
4.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนประจำปี พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้)
4.4 ขอโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองช่าง
(รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้)
4.5 &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ระเบียบวาระที่  5 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 ...................................................................................................................
5.2 ....................................................................................................................
5.3 ....................................................................................................................

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 15.31 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 257 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315