หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  28 ส.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  18 ส.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี พ.ศ. 2563  18 ส.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  16 ก.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20 เม.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อทำการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่นย้ายอาคาร การขอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542และการยื่นคำร้องต่างๆ  20 เม.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์  20 เม.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน  17 เม.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสารและคำร้องทั่วไป  17 เม.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำการสำรวจและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย  16 เม.ย. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451