หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามันเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระต่อมไก่ หมู่ที่ 1   11 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองจิก หมู่ที่ 1-12   9 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะลาว หมู่ที่ 5   9 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองหนองกระทุ่มสายบน หมู่ที่ 7    6 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสุขาภิบาลห้องสุขภิบาลสำนักงาน อบต.หนองจิก   28 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำปา หมู่ที่ 3   26 ส.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงและเสริมไหล่ทางถนนดินลูกรังสายบ้านนายผา หมูที่ 12/สายอ้อยใจ,สายดงยาง หมู่ที่ 9   9 ก.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองจิก หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,10,12   28 มิ.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายในหมู่บ้านบึงสนิท หมูที่ 10   17 มิ.ย. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการว่อมแซมประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองยายเจริญ หมูที่ 6   11 มิ.ย. 2562 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451