หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารบุคคล 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปรายงานผลการอบรมประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.อบต.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเกี่ยวกับพัสดุ [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
1. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
แนวทางการสรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ประจำปี2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315