หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
    ตำบลหนองจิก แต่เดิมมีหนองน้ำมากมาย  
  และบริเวณหนองน้ำนั้นจะมีต้นจิกขึ้นรอบ ๆ หนองน้ำดังกล่าว เมื่อมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสามพวง จึงให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านหนองจิก และต่อมาเมื่อมีประชาชนอพยพมาอยู่หนาแน่นขึ้น จึงแยกเป็นตำบลหนองจิก ปัจจุบันตำบลหนองจิกมีฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประชากรในตำบลหนองจิกส่วนใหญ่ประ กอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดหลักตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวคือ พออยู่ พอกิน พอใช้ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ทำให้ชาวหนองจิกใช้ชีวิตกันแบบพอเพียงและ มีความสุข  
 
 
 
 
  ที่พักสายตรวจประจำตำบล 2 แห่ง  
  อปพร. 229 คน  
 
 
 
 
   
 
  โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
  โรงเรียนบ้านหนองยาง (บ้านหนองยาง)
  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน (บ้านหนองบัวเขาดิน)
  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล (บ้านใหม่เจริญผล)
  โรงเรียนสามัคคีวิทยา (บ้านบึงสนม)
   โรงเรียนขยายโอกาศ 2 แห่ง
  โรงเรียนมุจลินทาราม (บ้านหนองจิก)
  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า (บ้านนิคมพัฒนา)
   ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง
  ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองจิก (บ้านหนองจิก)
  ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านใหม่เจริญผล (บ้านหนองยาง)
  ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงหญ้า (อนามัยบึงหญ้า)
   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
 
 
 
 
   
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองจิกนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจตใจของชาว
ตำบลถึง 6 แห่งและศาลเจ้า 1 แห่ง
 
  วัดใหม่เจริญผล   วัดใหม่สามัคคีธรรม(บึงหญ้า)  
  วัดอู่สำเภาทอง   วัดมุจลินทาราม  
  วัดหนองสะแกทอง   วัดบึงสนมเสนาราม  
 
   
 
  ตำบลหนองจิกมีอนามัย 2 แห่งไว้บริการประชาชน ในด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  อนามัยตำบลหนองจิก
  อนามัยบ้านใหม่เจริญผล
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315