หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
โทร : 095-638-9743
นางรริสรา ปกรณ์กตัญญู
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-565-0535
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางรริสรา ปกรณ์กตัญญู
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-565-0535
นางอรัญญา ไกดาส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-345-1930
นายมรุม อินทพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-636-6357
นางรติรส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-888-7955
นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-638-9743