หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอาณัติ กันธรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
โทร : 0896426960


นายอาณัติ กันธรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิวิศน์ กสิณบวรเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0800343227


นางรติรส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818887955


นายมรุม อินทพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0946366357


นางอรัญญา ไกดาส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0863451930