หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนันทนิตย์ คฤหะมาน
ปลัด อบต.หนองจิก


นายอาณัติ กันธรัตน์
รองปลัด อบต.หนองจิก
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิวิศน์ กสิณบวรเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรติรส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมรุม อินทพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอาณัติ กันธรัตน์
รองปลัด อบต.หนองจิก รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางอรัญญา คำวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ