หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก


นางสาวกรรณิการ์ แสนเสมอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิวิศน์ กสิณบวรเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-034-3227


นางอรัญญา ไกดาส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-345-1930


นายมรุม อินทพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-636-6357


นางรติรส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-888-7955