หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
    ตำบลหนองจิก แต่เดิมมีหนองน้ำมากมาย  
  และบริเวณหนองน้ำนั้นจะมีต้นจิกขึ้นรอบ ๆ หนองน้ำดังกล่าว เมื่อมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสามพวง จึงให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านหนองจิก และต่อมาเมื่อมีประชาชนอพยพมาอยู่หนาแน่นขึ้น จึงแยกเป็นตำบลหนองจิก ปัจจุบันตำบลหนองจิกมีฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประชากรในตำบลหนองจิกส่วนใหญ่ประ กอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดหลักตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวคือ พออยู่ พอกิน พอใช้ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ทำให้ชาวหนองจิกใช้ชีวิตกันแบบพอเพียงและ มีความสุข  
 
 
 
   
 
  ในเขตพื้นที่ตำบลหนองจิก จำนวนครัวเรือนที่
  ใช้ไฟฟ้า 99.9 เปอร์เซ็นต์ และครัวเรือนที่อยู่
  ห่างไกล ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 0.1 เปอร์เซ็นต์
 
 
 
 
   
 
  ที่ทำการไปรษณีย์