หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ช่วยค้นหาหนังสือฯฯ
 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/35  ลงวันที่  9 มกราคม 2550 เรื่อง หารือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ

เขียนโดย   คุณ พี่ณัติฯ

วันที่ 14 ต.ค. 2552 เวลา 10.16 น. [ IP : 118.172.134.50 ]  
 

เข้าไปที่ ลิงค์นี้เลยค่ะ

http://www.naxsolution.com/webboard_detail.php?hd=1&id=666

เขียนโดย   คุณ nid naxsolution

วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 08.32 น. [ IP : 61.7.138.43 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)